Kalendar treninga


Sat
22

Obuka za tapetara

Prijavi se na trening

Informacije o treningu

Početak edukacije 31.01.2015
Kraj edukacije 30.04.2015
Ciljna grupa osobe sa SSS u drvnoj, metalnoj ili nekoj drugoj struci
Ukupna Cijena 0,00 KM
Trajanje edukacije (časova) 100
Broj polaznika treninga 10
Opis treninga

Obuka za tapetara se izvodi u okviru "Programa sufinanciranja pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje", kojeg sprovodi Federalni zavod za zapošljavanje zajedno sa firmom "Ećo Company" i centrom "Format".

Obuka za tapetara ima za cilj da osposobi polaznike za pripremanje konstrukcije, krojenje i šivanje materijala i tapaciranje elemenata i montiranje namještaja. Obuka se sprovodi po Modelu Prilika Plus i DACUM metodologiji. Nastava podrazumijeva 20% teoretskog dijela i 80% praktičnog dijela.

Po završetku programa polaznik će biti u stanju da:

- se upoznaje sa radnim nalogom;

- bira materijale za ugradnju;

- vrši izbor alata;

- ugrađuje elastične trake (gurtne);

− postavlja opruge;

− vrši oblaganje spužvom;

− kartonira konstrukciju;

− ugrađuje zaštitne materijale(jutira);

− izrađuje šablon za isijecanje(krojenje);

− isijeca i kroji spužvu iz bloka na određene dimenzije;

− siječe spužvu prema šablonu;

− vrši legovanje materijala;

− prenosi konačne mjere na materijal;

-isijeca materijal na nadmjeru;

-svodi na konačnu mjeru štepane elemente;

-šije osnovni materijal;

-šije pomoćni materijal;

-štepa osnovni i pomoćni materijal;

-sastavlja osnovni i pomoćni materijal;

-postavlja ugradne materijale na elemente konstrukcije;

-fiksira ugradni materijal klamanjem;

-fiksira ugradni materijal lijepljenjem;

-fiksira ugradni materijal čičkom, drikerom, rajsferšlusom;

-postavlja ukrasne čavliće i trake;

-fiksira dijelove ručnim i mašinskim ušivanjem;

-montira okove na tapacirane elemente;

-montira elemente u gotov proizvod;

-montira nožice i ukrasne elemente na gotov proizvod;

-pakuje gotove proizvode za skladištenje i transport;

-analizira radni nalog i tehničku dokumentaciju;

-vrši održavanje alata i opreme;

-pravi specifikaciju ugrađenog materijala;

-reparira korišteni namještaj.

Nastavni sadržaj:

-Geometrija;

-Proračun površine;

-Karakteristike materijala(koža ,tkanine, spužva, drvo);

- Fizičke karakteristike materijala;

-Oblikovanje (dizajn) namještaja;

-Osnove IT tehnologija;

-Priprema materijala

-Zaštita na radu;

-Upravljanje otpadom;

-Korišćenje i upotreba alata;

-Poznavanje kvaliteta materijala;

-Poznavanje normativa osnovnog i pomoćnog materijala;

-Tehničko crtanje (ortogonalna projekcija aksonometrija);  

-Poznavanje rada sa opasnim i štetnim materijalima za živote ljudi i životne sredine;

-Zaštita životne sredine;

-Primjena ekoloških materijala;

-Rukovanje mašinama i alatima u tapetarstvu;

-Rukovanje potrebnim mjernim alatima i uređajima;

-Krojenje osnovnog materijala;

-Šivanje osnovnog materijala;

-Poznavanje HDZ opreme.

Uslovi za upis, napredovanje i završetak programa: Polaznik treba posjedovati motivaciju za rezultatima rada i ocjenom odmah pri završetku posla. Treba biti informasan o zanimanju tapetara. Poželjni su polaznici sa radnim iskustvom (samostalno ili u nekoj od firmi). Očekuje se fizička i psihička spremnost za rad u tapetariji zajedno sa dijelom koji se odnosi na stolarske radove.