Kalendar treninga


Sat
22

Obuka za CNC operatera

Prijavi se na trening

Informacije o treningu

Početak edukacije 01.12.2016
Kraj edukacije 15.03.2017
Ciljna grupa osobe sa minimalno SSS- tehničke struke
Ukupna Cijena 2500,00 KM
Trajanje edukacije (časova) 185
Broj polaznika treninga 6
Opis treninga

 

Obuka za CNC operatera ima za cilj da se polaznici osposobe za rad na CNC mašinama u drvnoj industriji. Obuka se sprovodi po Modelu Prilika Plus i DACUM metodologiji. Nastava podrazumijeva 20% teoretskog dijela i 80% praktičnog dijela.

Trening program
 
> MODUL 1 - SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
• Mjere zastite na radu i sigurnosne procedure
• Pokretni dijelovi mašine • Radni prostor mašine i pristupne staze
•Opasnost od raspadanja alata
• Pravilan radni postupak i uredaji za zaštitu koji moraju biti na mašini
• Zaštitna obuća i odjeća
• Mjere zaštite od požara
• Osnove pružanja prve pomoci
 
> MODUL 2 - OSNOVE TEHNIČKOG CRTANJA
• Formati tehnickih crteža i zaglavlja
• Dimenzije na crtežu i crtanje u razmjeri
• Crtanje u aksiometriji, kosoj i ortogonalnoj projekciji,
vrste linija,presjeci i šrafure.
• Kotiranje tehnickog crteža i označavanja .•
Nacin izrade tehnickog crteža u CAM/Cad programima (SolidWorks)
• Ucitavanje programa u CNC mašinu
 
> MODUL 3 - OSNOVE TEHNOLOŠKOG PROCESA
• Poznavanje vrsta i osobina materijala
• Vidovi obrade na CNC mašini
• Alati za obradu na CNC mašini
• Tehničke karakteristike obradnih sistema
 
> MODUL 4 - IMPLEMENTACIJA CNC PROCESA
• Pokretanje CNC mašine
• Analiza Radnog naloga
• Upravljanje CNC programom
• Pokretanje i praćenje procesa obrade
• Koordinacija radnih aktivnosti
• Analiza procesa, metode poboljšanja, razvoj profesionalnih vještina
 
> MODUL 5- ODRŽAVANJE CNC OPREME
• Održavanje mehaničkog sistema
• Održavanje hidrauličkog sistema
• Održavanje pneumatskog sistema
• Održavanje softvera
 
> MODUL 6 - RJEŠAVANJE PROBLEMA
• Postupci otkrivanja grešaka
• Pravila za referenciranje cnc mašine
• Odredivanje i prikupljanje alata
• Nacin i postupak prilikom obavještavanja nadredenih
• Nacin provjeravanja softvera mašine
• Pravila za cišcenje mašine i pratecih uredaja
• Tehnologija rada prilikom promjene podataka alata
 
> MAŠINE NA KOJIMA SE VRŠI OBUKA
1. CNC obradni centar wekke venture 1 M – softver Wood Woop 6
2. CNC tiplarica wekke Optimat ABD 260 – softver Wood Woop 7
3. CNC protocna tiplarica wekke Optimat BHX 050 – softver Wood Woop 7
4. CNC raskrajač Holzma HPP 250 – softver CADmatic4
5. CNC kantarica Optimat Homag – softver Woodcomander
6. Optimat MPH 410 korpusna Presa Homag
7. Optimat KTD 720 krivolinijska kantarica