Kalendar treninga


Wed
11

Uskoro potpisivanje pilot projekta: "Jačanje konkurentnosti nezaposlenih osoba u oblasti drvne industrije”

Od januara 2014 kreću obuke u centru Format

Pod incijativom Federalnog zavoda za zapošljavanje i centra Format, u oktobru mjesecu je pokrenut pilot projekat pod nazivom: “Jačanje konkurentnosti nezaposlenih osoba u oblasti drvne industrije”. Ostali partneri na projektu su: JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Program Prilika Plus, Ećo Company,  Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i USAID SIDA-Firma Project.

Istraživanjem tržišta rada u industriji namještaja, došlo se do zaključka da postoji disbalans ponude i potražnje za radnom snagom, te njihovim vještinama i kompetencijama. Cilj  ovog projekta je rješavanje uočenih problema putem stručnog educiranja u trening centru Format i zapošljavanja nezaposlenih lica za poznate poslodavce u drvnoj industriji.

Uz tehničku pomoć Prilike Plus, centar je kreirao nastavne planove i programe po DACUM metodologiji, koja nalaže 20% teoretske i 80% praktične nastave i koja garantuje specijalističko usavršavanje i osposobljavanje za budući rad. 

Dinamički plan pomenutog pilot projekta će biti realiziran u četiri faze, počevši od januara 2014 godine i ponavljajući se ciklično svaka tri mjeseca do kraja 2014 godine. Za prvi ciklus edukacija, projektom su obuhvaćene edukacije za slijedeće profile: CNC operater, tapetar i lakirer u drvnoj industriji. Sljedeći ciklusi pored gore navedenih profila podrazumijevaju edukacije za: CNC programere, stolare-montažere, arhitekte tehničare i edukaciju iz Solid workd software-a namjenjenu mašinskim inžinjerima.

Grupe će sadržavati max.10 polaznika po obuci, kako bi se kvalitetno mogla odvijati nastava i kako bi svaki polaznik imao priliku da se usavrši i stekne potrebne vještine za rad.

U sljedećoj sedmici se planira potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između partnera projekta.