Kalendar treninga


Mon
24

Uskoro početak stručnih obuka u centru Format

Besplatne obuke za nezaposlene osobe

U sklopu "Programa sufinanciranja pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje", kojeg sprovodi Federalni zavod za zapošljavanje zajedno sa firmom "Ećo Company" i centrom "Format", uskoro počinju stručne obuke za različita zanimanja u industriji namještaja.

One su namjenjene nezaposlenim osobama koje se nalaze na birou rada i koje ispunjavaju određene uslove pristupanja pojedinačnim obukama.

Programom su predviđene četiri stručne obuke za 36 polaznika (više informacija klikom na link):

 
Obuke se izvode po Modelu Prilika Plus i DACUM metodologiji. Nastava podrazumijeva 20% teoretskog i 80% praktičnog dijela.
 
Napominjemo da su obuke subvencionirane od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i firme Ećo Company. Nakon uspješno ostvarene obuke, 70% kandidata imaju priliku da se zaposle u firmi Ećo Company.