Kalendar treninga


Wed
04

U centru Format sniman promotivni video Prilike Plus

Prilika Plus predstavlja rad 8 centara

U utorak, 3.9. u centru Format je održano snimanje promotivnog videa za Priliku Plus. Cilj ovog videa je da se prikažu aktivnosti svih osam centara u čijem pokretanju, opremanju i pisanju Nastavnih planova i programa je učestvovala Prilika Plus.

Tako je prikazan rad centra Format kroz aktivnosti seminara koji se odvijaju u visokoopremljenom računarskom centru, te praktičnog dijela nastave koji se odvija u fabrici Ećo Company.

Pored voditelja i koordinatora centra, izjave za video je dala va dr. Nermina Zagora, dia sa Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Melčija Mulaosmanović-Kupus, trener za obuku lakirera.