Kalendar treninga


Tue
08

Švicarska agencija za razvoj i saradnju zajedno sa svojim partnerima iz regije je posjetila centar Format

Evaluacija centra

U okviru višednevne evaluacije programa Prilika Plus koji se bavi izgradnjom kapaciteta neformalnog obrazovanja odraslih u BiH, Švicarska agencije za razvoj i saradnju SDC zajedno  sa partnerima  iz cijele regije je posjetila i centar Format.

Osnivač centra Suad Ećo i koordinator projekta Narcisa Bašić-Gaković prezentirali su dosadašnje aktivnosti centra kroz pripremu treninga po “Modelu PrilikaPlus” i kroz saradnju sa obrazovnim institucijama: Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Sarajevu i Akademija Likovnih umjetnosti u Sarajevu. Predstavljeni su interni kapaciteti i resursi centra: ured sa salom za sastanke, konferencijska i kompjuterska sala, te tvornica Ećo comapny u kojoj će se odvijati praktični dio nastave za CNC programera i operatera, lakirera, tapatera, stolara-montažera i tehničara arhitektu.

Reakcije na rad centra su bile jako pozitivne, uz poruku da smo na pravom putu jer se bavimo specijalističkim edukacijama zasnovanim na stvarnim potrebama tržišta rada, ali i zbog toga što paralelno imamo aktivnosti na polju formalnog obrazovanja.

Posebano je valorizirana suradnja između centra Format i WMTA iz Srbca, kroz zajedničku pripremu Izvedbenih programa po Dacum metodologiji. Na ovaj način će ova dva centra imati iste zajedničke programe i djelovati regionalno.

Napominjemo da je u okviru programa Prilika Plus pokrenuto 8 centara za neformalno obrazovanje odraslih na polju drvne i metalne industrije, poljoprivrede i voćarstva, kulinarstva i ugostiteljstva, industrije obuće, stolarije i završnih radova u građevinarstvu.

Cilj svih ovih centara je stručno usavršavanje i osposobljavanje radnog kadra radi veće konkurentnosti i lakšeg pronalaska zaposlenja na tržištu rada.