Kalendar treninga


Wed
28

Centar Format kreće sa pilot projektom - obuka učenika Srednje Tehničke škole Hadžici

POSJETA UČENIKA SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA HADŽIĆI CENTRU FORMAT

                Dana 26.05.2014.god., Centar za specijalističke edukacije „Format“, ugostio je grupu od 5 učenika, maturanata Srednje tehničke škole u Hadžićima, te njihove roditelje, a sa ciljem njihovog daljnjeg obrazovanja kroz programe Centra Format, te njihovog zaposlenja u kompaniji Ećo Company d.o.o.  Kako je Centar Format nedavno posjetio Srednju školu u Hadžićima, i uspostavio suradnju sa školom i direktorom škole, odabrana je lista učenika sa najvišim potencijalom za daljnje doškolovanje, prvenstveno u području rada na CNC mašinama.

                Učenicima i roditeljima, prezentiran je rad Centra Format, programi za obuke polaznika, te potencijal za njihov osobni rast i razvoj.  Svakom od kandidata, bit će upriličen testni period od 7 dana, gdje će se procijeniti sva njihova znanja i dosadašnje stečene vještine, i gdje će se napraviti finalna selkcija onih koji zadovoljavaju kriterije profesionalnog i odgovornog ponašanja.

                Odabranim kandidatima osigurat će se ugovor o stipendiranju na 3 mjeseca, koji će poslodavac Ećo Company osigurati.  Ovim ugovorom, poslodavac će snositi sve troškove obuke polaznika (prijava na PIO/MIO, osiguranje od zaštite na radu, prijevoz, ali i sve materijale praktične nastave...), koji za svakog polaznika iznose cca. 2.500,00 KM, te će se polaznicima osigurati i novčana naknada za period obuke.  Nakon završene obuke, polaznici će biti u obavezi zasnovati radni odnos sa Ećo Company, na minimalan rok od 12 mjeseci, kako bi svojim daljnjim radom opravdali investiciju posladavca u njihovo obrazovanje kroz programe obuke u Centru Format.  Sa ovakvim pristupom, trebat će se složiti i njihovi roditelji, a koji su također prisustvovali današnjem sastanku.

                Centar Format će sedmično organizirati 4 sata teoretske nastave (2 x 2 sata) u našem računarskom centru, gdje će iskusni treneri, a ujedno i naši zaposlenici, moći polaznicima prenjeti sva bitna tehnička i druga teoretska znanja, a koja će im koristiti u praktičnom radu i obavljanju njihovih svakodnevnih dužnosti.  Pored teoretske nastave, polaznici će biti u obavezi provesti 4 sata dnevno, 6 dana u sedmici, u fabrici namještaja Ećo Company, gdje će stjecati sva praktična iskustva u radu sa CNC i drugim mašinama, također uz nadzor iskusnih zaposlenika.  Kroz ovakakv način obuke, polaznicima će kroz 3 mjesečni period biti osigurano 80% praktične nastave, tj. radnog iskustva na mašinama, te će upoznati sve poslovne procese jedne fabrike namještaja.

                U sklopu njihovog daljnjeg obrazovanja, Centar Format će kroz računarski centar koj posjeduje (11 računara sa licenciranim Solid Works i Auto Desk programima), omogučiti svim polaznicima nesmetano i svakodnevno korištenje gore spomenutih programa za crtanje i modeliranje, a što će im sigurno doprinjeti u njihovom daljnjem osobnom razvoju.