Kalendar treninga


Thu
13

SDC posjetio Centar Format

Ulaganje u ljudske potencijale ključ razvoja drvnog sektora

Dana 07.11.2014 godine centar Format je imao izuzetno zadovoljstvo da ugosti predstavnike SDC-a (Švicarske agencije za razvoj i saradnju), programa Prilika Plus i profesora Kurt Wüthrich-a, šefa Centra za razvoj i saradnju Univerziteta u Bernu (Center for Development and Cooperation CDC; Bern University of Applied Sciences).

Ovom prigodom centar Format je predstavio svoje dosadašnje aktivnosti i izložio planove za budućnost. Razgovaralo se o učinkovitosti švicarskog modela edukacije koji je sproveden u BiH pod programom Prilika Plus i financiran od strane SDC-a, a koji ima za cilj da osposobi i usavrši one profile radnika u industriji namještaja za kojim postoji konkretna potreba na tržištu rada. To prije svega podrazumijeva stručno i specijalističko osposobljavanje radnika u proizvodnom procesu: stolara, tapetara, lakirera, CNC operatera i programera, ali i dizajnera, arhitekata i mašinskih inžinjera koji trebaju da kroz razvoj dizajna i tehnologije dignu cijelu ovu branšu na veći nivo.

Direktor firme „Inside“ i osnivač centra „Format“ Suad Ećo je predstavio trenutnu situaciju u drvnom sektoru BiH, te približio probleme s kojim se susreću kada je u pitanju izvozno-uvozna politika, zakonodavstvo  i nedovoljno ulaganje u ljudske potencijale.  Obe strane su se složile da je za napredovanje i kvalitetno upravljanje firmama neizostavno ulagati i u srednji menadžment.

Profesor Kurt Wüthrich je podijelio iskustva Centra za razvoj i saradnju CDC Univerziteta u Bernu i približio na koji način oni razvijaju kapacitete, kombinuju znanja i kompetencije i postižu efikasnost u razvoju drvnog sektora Švicarske.