Kalendar treninga


Fri
08

SARADNJA FAKULTETA I REALNOG SEKTORA

PROTUTIPOVI NAJBOLJIH STUDENTSKIH RADOVA NAMJEŠTAJA IZLOŽENI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

 Na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu danas je svečano otvorena izložba najboljih studentskih radova iz oblasti enterijera i dizajna, te dodijeljene novčane nagrade studentima od strane firme Ećo Company.

Izložba je rezultat višegodišnje saradnje između fakulteta, Centra Format i Ećo Company.

Izložbu je organizovala katedra za Enterijere i dizajn, koju vode Prof. Dr. Erdin Salihović i Va.Dr.Nermina Zagora. Predstavljeni su najbolji studentski radovi u vidu crteža, maketa i protutipova, koje nekoliko godina izrađuje firma Ećo Company iz Sarajeva, a od ove godine se u izradu uključila i firma Solidwood Gradačac.

“Saradnja Kabineta za enterijere i dizajn Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu sa domaćim proizvođačima namještaja, koja se realizira već četiri godine, je proizašla iz potrebe umrežavanja akademske zajednice i realnog sektora u domenu dizajna i proizvodnje namještaja, te premoštavanja jaza između teorije i prakse. Rezultati ove saradnje su predstavljeni u vidu izložbe koja se sastoji od 22 prototipa namještaja, preko 20 maketa i grafičkih radova čiji su autori studenti II ciklusa studija,  a čija realizacije ne bi bila moguća bez tehničke podrške i inicijative domaćih kompanija Inside by Ećo i Solidwood/Namještaj dd Gradačac.” Izjavila je Nermina Zagora.

Dodala je da iz perspektive obrazovanja mladih arhitekata i dizajnera, izložba realiziranih prototipova namještaja nagrađenih studentskih radova predstavlja vrlo značajan iskorak u unapređenju nastavnog procesa na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu iz oblasti dizajna enterijera i namještaja.

Suad Ećo, direktor firme Ećo Company je izjavio da je prepoznao bitnost i da duboko vjeruje u ovakav tip saradnje, jer zbog neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, ovo je jedan od načina da se to premosti. “Konkretno, kroz izradu ovih 15 protutipova u našoj kompaniji, mlade osobe su imale priliku da se  upoznaju sa cijelim proizvodnim procesom, steknu praktično iskustvo i kompetencije koje se od njih traže prilikom zapošljavanja. Naša kompanija ima potrebu za kvalitetnim arhitektima i dizajnerima enterijeristima, te pokušavamo na ovakav način da motivišemo i pomognemo mladim osobama da se usmjere u pravcu enterijera za koje bi trebao postojati poseban fakultet. Nastavljamo sa saradnjom i sljedeće godine.” – dodao je.

Katedra za Enterijere i dizajn na Arhitektonskom fakultetu je jedna od rijetkih katedri u Sarajevu koja izlazi izvan okvira nastavnih planova i programa, na način da projektne zadatke usklađuje sa potrebama industrije i na taj način pomažu studentima da dođu u kontakt sa tržištem.

Asmir Voljevica, prvonagrađeni student za školsku godinu 2013/2014 nam je rekao da je ovo pravi primjer kako bi svi fakulteti trebali funkcionisati. “Ovo predstavlja bitan korak u razvoju mog obrazovanja i karijere, gdje sam dobio priliku da učestvujem u cjelokupnom procesu, od prvih skica, idejnog projekta, razrade  sa tehničkom službom Ećo Company do same realizacije protutipa.”-kazao je.