Kalendar treninga


Wed
12

Promocija programa:"Napredne studije za razvoj menadžerskih i stručnih vještina u drvnoj industiji u BiH"

Program namjenjen višem i srednjem menadžmentu drvnog sektora

Danas (12.08.2015.) je u Sarajevu, u hotelu Europa, održana prezentacija programa obuke “Napredne studije za razvoj menadžerskih i stručnih vještina u drvnoj industiji u BiH” koju organizira Program PrilikaPlus i trening centar Format. Učesnici prezentacije su bili predstavnici kompanija iz drvnog sektora, predstavnici srednjih škola kao i predstavnici razvojnih agencija iz BiH.

Program implementira Univerzitet za primijenjene nauke (BFH) iz Berna, Švicarska. Ovaj univerzitet je vodeća i međunarodno priznata švicarska institucija za drvnu industriju sa iskustvom od preko 20 godina u razvoju vještina i kompetencija za drvnu industriju.

Neusklađenost obrazovnog sistema i realnih potreba kompanija u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od ključnih problema drvne industrije koji pri tome ograničava kompanije za daljnji razvoj ali i otežava nezaposlenim i maturantima mogućnost za pronalazak zaposlenja. Ovaj problem je također evidentan i kada se radi o srednjem i višem menadžmentu u kompanijama iz drvnog sektora.

Upravo zbog toga je razvijen program Napredne studije za razvoj menadžerskih i stručnih vještina i kompetencija u drvnoj industriji kako bi se polaznicima programa omogućila prilika za sticanje praktično orjentisanog znanja i vještina koji će moći primijeniti u svojim kompanijama.

Program obuke je namijenjen srednjem i višem menadžementu u kompanijama iz drvnog sektora i proizvodnje namještaja za pozicije kao što su menadžer odjela, menadžer proizvodnje, marketing menadžer, menadžer kontrole kvaliteta, šef tehničke službe, tehnički direktor i sl.

Suad Ećo, direktor firme „Ećo Company“ je izjavio da je ovaj program jako bitan za drvni sektor, jer trenutno ne postoji način za obuku kadra višeg i srednjeg menadžmenta. Druga prednost je ta što će kao rezultat imati i razvoj lokalnih kapaciteta koji će u kasnijoj fazi projekta djelovati kao multiplikatori znanja.

Obuka će omogućiti polaznicima da identificiraju probleme u poslovnom okruženju i području odgovornosti, planiraju i implementiraju promjene u poslovnom okruženju, primjene novih tehnologija te osiguranje kvalitete procesa i proizvoda. Polaznici će kroz obuku unaprijediti svoje razumijevanje saradnje i interakcije različitih odjela u kompanijama kao što su upravljanje ljudskim resursima, finansije, proizvodnja, marketing, logistika itd. 

Akreditirani program obuke počinje u septembru i traje osam mjeseci. Program obuke je podijeljen na pet međusobno povezanih modula. Prva četiri modula će biti implementirana u Sarajevu u trening centru Format, dok će zadnji modul biti implementiran u Bielu u Švicarskoj. Rok za prijavu na obuku je 20.08.2015.

Ismar Alagić, direktor Razvojne agencije Tešanj, istakao je da aktivnosti ove vrste u smislu unaprijeđenja vještina i kompetencija će pomoći razvoju privrede i posebno drvne industrije, jer će od osnovne prerade i izvoza polufinalnog proizvoda voditi ka razvoju kompanija i stvaranju dodatne vrijednosti proizvodnjom i izvozom finalnih proizvoda.