Kalendar treninga


Fri
18

PrilikaPlus - "Ulaganje u ljude do veće konkurentnosti"

Centar Format promoviran u videu

"Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti" naziv je ovog 15 - minutnog promotivnog videa koji je pripremljen u svrhu prezentacije rezultata postignutih kroz Program PrilikaPlus. Rezultati su ostvareni kroz partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom u području obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. 

 
Ovaj kratki film kroz iskaze ključnih projektnih partnera - privredne komore, industrijski lideri i trening centri - objašnjava prije svega potrebu za sistemskim rješenjem u polju stručnog obrazovanja za potrebe preduzeća u BiH.  U filmu je prikazan "PrilikaPlus" model neformalnog obrazovanja koji je zasnovan na povezivanju potreba privatnog sektora kao glavnog generatora privrednog razvoja i osam trening centara podržanih kroz Program. Također, film naglašava i značaj saradnje između specijaliziranih trening centara za specifična industrijska zanimanja i srednjih strukovnih škola sa privrednom zajednicom, u cilju razvoja programa obuke u formalnom i neformalnom obrazovanju za unaprjeđenje ukupne konkurentnosti bosanskohercegovačke radne snage.
 
(članak preuzet sa www.prilikaplus.ba)