Kalendar treninga


Thu
26

Početak Napredne edukacije za dizajn enterijera

Ećo Company stipendira edukaciju za arhitekte enterijeriste

Dana 16.11.2015 godine u Centru za specijalističke edukacije Format u Sarajevu je počela Napredna edukacija za dizajn enterijera. U pitanju je intenzivna, stručna, tromjesečna obuka čiji plan i program prati potrebe tržišta rada i osposobljava polaznike za rad u enterijerima. Edukacija je kompleksna i sastavljena od više modula: poznavanje materijala, izrada projekata i praćenje proizvodnih procesa, rasvjeta, softverske edukacije iz 3DS Maxa i SolidWorksa, poslovne vještine: komunikacija sa klijentom, pregovaranje, prezentacija..itd.

Polaznici edukacije su mladi arhitekti, koji su završili trogodišnji Bachelor ili petogodišnji Master studij na Arhitektonkom fakultetu i koji se žele profilirati u enterijeriste.

Edukaciju je inicirala firma Ećo Company radi sopstvenih potreba prilikom upošljavanja, a Centar za specijalističke edukacije Format je razvio Plan i program za Naprednu edukaciju za dizajn enterijera.

Uprava Ećo Company je donijela odluku da pokrije troškove edukacije kao i da za vrijeme edukacije svi polaznici ostvaruju određena primanja. Također nakon edukacije svim uspješno završenim polaznicima zagarantovan je posao enterijeriste u Ećo Company.

Pored toga iz uprave ističu da će ovaj vid saradnje sa Formatom vjerovatno postati i stalna praksa gdje bi svake godine specijalistički educirali nove mlade arhitekte.

Direktor firme Ećo Comapny, Suad Ećo, ukazao je na potrebu ovakvih stručnih edukacija, naročito kada se radi o arhitektima i dizajnerima: „Tržište u BiH, a naročito u Evropi traži izuzetno kvalitetne i kreativne enterijeriste . Veliki je trend i potreba za ovakvim kadrom“. Dodao je da je izuzetno zadovoljan sa grupom polaznika. „Odlučili smo da damo priliku mladim ljudima koji su završili školu jer smatramo da su jako kreativni i posjeduju izuzetno velik potencijal koji se treba nadograditi praktičnim radom i kvalitetno usmjeriti. Sa sigurnošću možemo kazati da ćemo učiniti sve kako bismo ih što kvalitetnije osposobili i sigurni smo da ćemo za godinu dana imati uposlenike koji će zadovoljiti sve kriterije kad je u pitanju bosansko-hercegovačko i evropsko tržište“-dodao je.

Cilj edukacije je zaposlenje kroz stručno usavršavanje pojedinaca u skladu sa potrebama tržišta rada. Edukacija će pomoći mladim ljudima da razviju stručne vještine i kompetencije koje nisu uspjeli razviti za vrijeme formalnog obrazovanja, a  radi zastarjelih planova i programa, nedostatka praktične nastave i nepovezanosti sa tržištem rada. Polaznica obuke Ajna Šabić nam je rekla da očekuje da će joj ova edukacija omogućiti iskustvo iz oblasti enterijerskog dizajna i nada se da će uspješno položiti obuku i zasnovati radni odnos u Ećo Company.

Predavači obuke su osobe koje imaju iskustva preko 10 godina u enterijerima i velike kompetencije u domenu tema koje pokrivaju. Pored redovnih predavača, predviđeni su i gostujući predavači, poznati arhitekti i dizajneri iz BiH i inostarnstva. Jedan od redovnih predavača obuke, arhitektica i enterijerista Elma Rahmanović, istakla je da stručna edukacija obuhvata sve teme sa kojima se arhitekti i dizajneri susreću u svakodnevnom radu. Otprilike trećina obuke je pokrivena predavanjima, dok ostatak predstavlja praktični rad na konkretnim zadacima u enterijerima. „Organizujemo posjete raznim dobavljačima u industriji namještaja, radionice i mini konkurse unutar edukacije, što dodatno motiviše polaznike“ – dodala je. 

Poziv enterijeriste je dosta tražen na tržištu, ali da bi se neko izgradio u dobrog enterijeristu, treba da nakon fakulteta provede bar godinu dana u firmi koja se time bavi. Narcisa Bašić-Gaković, koordinator Centra Format nam je kazala da Centar Format pokušava uraditi pomake kako kroz neformalnu edukaciju odraslih, tako i kroz saradnju sa institucijama formalnog obrazovanja. „Tri godine imamo odličnu saradnju sa katedrom „Enterijeri i dizajn“na Arhitektonskom fakultetu i zajednički pokušavamo motivisati studente kroz izradu protutipova najboljih studentskih radova u Ećo Company i SolidWood-u. Međutim, to je tek dio iskustva u oblasti enterijera. Rješenje je zaista u sistemski organizovanoj stručnoj edukaciji u skladu sa potrebama tržišta rada. Ova edukacija će se nastaviti u budućnosti i svi zainteresirani mogu da se prijave u Centar  Format.“-dodala je.

Partneri  na projektu su:  Firma Ećo Company, koja  stipendira polaznike obuke u cilju pronalaska kvalitetnog radnog kadra i dugoročne saradnje, Prilika Plus, program Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC i Federalni zavod za zapošljavanje, koji  dijelom financijski podržava projekat i pomaže preko lokalnih biroa rada da informiše i animira nezaposlene mlade ljude da se prijave na ovu edukaciju.