Kalendar treninga


Wed
10

Osnovna škola Kovačići posjetila firmu Ećo Company i Centar Format

Tema: "Drvo i alati"

Na inicijativu roditelja i nastavnika Osnovne škole "Kovačići", Centar "Format" i firma "Ećo Company" su otvorili vrata i ugostili učenike VI razreda. Cilj posjete je bio da se učenici u sklopu nastavnog predmeta "Tehnička kultura"  pobliže upoznaju sa drvetom, prerađevinama od drveta i alatima koji se koriste. 

Posjeta je počela u prostorijama Centra za specijalističke edukacije "Format", gdje je šef tehničke službe Ećo Company, Željko Batinić, prezentirao učenicima vrste drveta, ivericu, medijapan, furnir i mogućnosti istih u proizvodnji namještaja. Učenici su imali mogućnost da na licu mjesta vide i opipaju materijale i pobliže se upoznaju sa njihovom primjenom.

Drugi dio posjete se odvijao u fabrici Ećo Company, gdje su učenici prošli kroz sva odjenjenja i upoznali se sa procesom izrade namještaja. Vodiči posjete u fabrici su bili stručni ljudi, koji su približili učenicima određena zanimanja, kao i zadatke koje izvršava ta osoba. Upoznali su se sa CNC odjeljenjem, stolarijom, tapetarijom, modelarnicom, šivaonom i tehničkim prijemom robe.

Na kraju, učenici su posjetili salon namještaja "Inside"- Ećo Company, gdje su mogli da vide gotove proizvode namještaja. Arhitekti firme "Inside" su im upriličili kratku prezentaciju zanimanja arhitekte/enterijeriste i prezentirali realizovane i 3D radove.

Učenici su pokazali veliko interesovanje prilikom posjete i sigurno da je ovo dobar način da se već u osnovnim školama prezentiraju zanimanja i procesi rada u realnom sektoru.