Kalendar treninga


Thu
23

NOVI CIKLUS CERTIFICIRANOG NAPREDOG STUDIJA LSDT

Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namjestaja i prerade drveta

Trening “Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta“ je sastavni dio programa PrilikaPlus, podržanog od strane Švicarske konfederacije preko Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, a kojeg provodi Republička agencija za mala i srednja preduzeća (RARS). Projekat implementira Centar za razvoj i saradnju Univerziteta primjenjenih nauka u Bernu, Švicarska, u saradnji sa trening centrom „Format“, BiH.”

Prvi ciklus je brojao 20 polaznika iz renomiranih BH firmi i okruženja.

Suad Ećo, direktor Ećo Company: „Izuzetno sam zadovoljan sa naprednim studijem, jer imam priliku da dobijem nova znanja kako iz proizvodnje, tako i iz menadžmenta. Ovo je odlično ulaganje za razvoj i perspektivu firme i vec se osjete efekti koje počinjemo da primjenjujemo u cilju unaprijeđenja naših proizvoda i usluga“.

Jovanka Rožić, ekspert u domenu lakiranja i površinske obrade drveta:  „Najveća snaga ovog predavanja je spoj teorije i prakse, što bi trebalo da postoji u našem školstvu kojem nedostaje kontakt sa realnim sektorom. Mislim da bi ovu obuku trebali da prođu svi vodeći ljudi top menadžmenta kompanija, kako bi na pravi način organizovali, delegirali i struktuirali aktivnosti proizvodnje i menadžmenta“.

Novi ciklus certificiranog naprednog studija počinje u septembru 2016 i traje 8 mjeseci.Program obuke je podijeljen na pet međusobno povezanih modula. Prva četiri modula će biti implementirana u BiH (Banja Luka i Mostar), dok će zadnji modul biti implementiran u Bielu u Švicarskoj. Rok za prijavu na obuku je 26.08.2015.

Program implementira Univerzitet za primijenjene nauke (BFH) iz Berna, Švicarska u saradnji sa Centrom Format. Ovaj univerzitet je vodeća i međunarodno priznata švicarska institucija za drvnu industriju sa iskustvom od preko 20 godina u razvoju vještina i kompetencija za drvnu industriju.

Program obuke je namijenjen profesorima/nastavnicima koji žele ažurirati svoja znanja, te srednjem i višem menadžementu u kompanijama iz drvnog sektora i proizvodnje namještaja za pozicije kao što su menadžer odjela, menadžer proizvodnje, marketing menadžer, menadžer kontrole kvaliteta, šef tehničke službe, tehnički direktor i sl.

Obuka će omogućiti polaznicima da identificiraju probleme u poslovnom okruženju i području odgovornosti, planiraju i implementiraju promjene u poslovnom okruženju, primjene novih tehnologija te osiguranje kvalitete procesa i proizvoda. Polaznici će kroz obuku unaprijediti svoje razumijevanje saradnje i interakcije različitih odjela u kompanijama kao što su upravljanje ljudskim resursima, finansije, proizvodnja, marketing, logistika itd.

Prijave slati na: narcisa@format.ba
061201171