Kalendar treninga


Mon
16

Nastavak stručnih obuka u Centru Format

Započele su stručne obuke za stolara montažera, tapetara I lakirera u drvnoj industriji

U sklopu "Programa sufinanciranja pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje", kojeg sprovodi Federalni zavod za zapošljavanje zajedno sa firmom "Ećo Company" i centrom "Format", početkom februara 2015 godine započele su stručne obuke za stolara montažera, tapetara I lakirera u drvnoj industriji. Jedan ciklus Obuke za CNC operatera je završen u prošloj godini i svi polaznici obuke su zaposleni u firmi „Ećo Company“.

Kako je programom predviđeno, novim obukama je pristupilo trideset nezaposlenih osoba koje su ispunile određene kriterije priustupa obukama, a to je prije svega: psiho-fizička spremnost za buduće zanimanje, dosadašnje radno iskustvo, tehnička pismenost, poznavanje rada sa mašinama, motivacija, socijalni status..itd. Prednost su imale osobe koje su već imale slično iskustvo na ovim poljima.

Obuka se sprovodi u Centru za specijalističke edukacije „Format“, koji vrši neformalnu edukaciju odraslih osoba u drvnoj industriji i industriji namještaja. Nastava se izvodi po DACUM metodologiji, uspostavljenoj od strane Programa švicarske vlade PrilikaPlus , koja podrazumijeva 20% teoretske i 80% praktične nastave. Treneri obuka su osobe sa bogatim radnim i praktičnim iskustvom, koji su u procesu Certifikacije „Model Prilika Plus“ prošli kroz pedagoške i andragoške obuke za predavače.

Narcisa Bašić-Gaković, koordinator centra Format nam je rekla da je cilj obuke da polaznika sprovede kroz sve faze rada budućeg zanimanja I da ga za tri mjeseca u potpunosti osposobi za rad. Kroz edukaciju zasnovanu na primjenjenim  znanjima, steći će određene vještine koje se traže na tržištu rada. Na kraju obuke se polaže  test i dobiva se Cerfitikat „Model Prilika Plus“, kojeg izdaje Centar Format u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo. Programom je prediđeno da 70% polaznika bude zaposleno u firmi „Ećo Company“.

Suad Ećo, direktor firme „Ećo Company“ nam je rekao da je zadovoljan sa edukacijama koje sprovodi Centar Format. Uložilo se dosta vremena u pisanje programa i odabir kvalitetnih predavača koji mogu polaznicima pružiti praktično znanje i osposobiti ih da sutra budu dobri radnici. Izjavio je da se iskreno nada da će rezultat aktuelnih obuka biti jednako efikasan kao što je bio slučaj sa Obukom za CNC operatera, nakon koje su svi polaznici uposleni u Ećo Company. Firme iz drvnog sektora moraju same tražiti način da riješe problem osposobljavanja kvalitetnog kadra, jer  ne mogu čekati da se unutar formalnog obrazovanja sistemski riješe problemi upisnih kvota u škole drvnog smjera – dodao je.

 

Melčija Mulaosmanović-Kupus, trener za Obuku za lakirera nam je izjavila da je ovo jedinstvena prilika da se nezaposlene osobe prekvalifikuju za zanimanje koje je jako deficitarno na tržištu rada. U Bosni i Hercegovini ne postoji nijedna škola za lakirera, a skoro svaka veća kompanija u drvnoj industriji treba po nekoliko dobrih lakirera. Stručna obuka koja se sprovodi u Centru Format je jako kvalitetna, polaznik se upoznaje sa svim predradnjama i metodama lakiranja, te nakon obuke može odgovoriti raznim zahtjevima i zaposliti se u različitim kompanijama unutar drvnog sektora.

S obzirom na činjenicu da samo u Kantonu Sarajevo ima preko 71.000 nezapolenih osoba koje čekaju svoju priliku na birou rada, ovaj vid zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje je jedan od dobrih načina da osobe koje ne mogu da nađu posao u svojoj branši se prekvalifikuju i zaposle u branši koja ima rast i perspektivu kada su u pitanju ljudski potencijali. Zlatan Starčević, polaznik obuke za tapetara, inače drvni tehničar po struci bez iskustva, nam je rekao da je sretan što je dobio priliku da se prekvalifikuje za zanimanje koje je traženo u industriji namještaja i da se nada da će na taj način riješiti financijsku budućnost svoje porodice. Jako je zadovoljan obukom, predavačem Iljazom Redžićem i asistentom iz firme Ećo Company koji nesebično dijeli znanje. Inače, Zlatan Starčević je iz Zavidovića i za Obuku za tapetara je doznao na Sajmu za zapošljavanje koji je u novembru mjesecu bio organizovan u Zenici.

Drvna industrija je jedna od najperspektivnijih grana u Bosni i Hercegovini. S obzirom na potencijal i tradiciju koju ima, budućnost ove industrije se zasniva na izvozu poluproizvoda ili gotovih proizvoda na strana tržišta. Istovremeno,  susreće se sa velikim problemom kada je u pitanju pronalazak i zapošljavanje stručnog kadra. Upravo centri za neformalnu edukaciju odraslih kakav je Centar Format , mogu da odgovore ovoj problematici, stvarajući preduslove za rast i prosperitet cijele branše, a istovremeno smanjenje impakta nezaposlenih osoba na biroima rada.