Kalendar treninga


Tue
03

Svi polaznici obuke za CNC operatera zaposleni u firmi "Ećo Company"

Uspješno završen prvi ciklus obuke za CNC operatera u Centru "Format"

Suočeni jednim od najvećih problema današnjice, nezaposlenošću osoba koje godinama čekaju svoju priliku na lokalnim biroima za zapošljavanje, ovog puta donosimo jednu pozitivnu priču iz firme „Ećo Company“ .

U januaru 2015 godine, šest mladih osoba je nakon završene stručne obuke za CNC operatera u Centru za specijalističke edukacije „Format“,  potpisalo Ugovor o stupanju u radni odnos u "Ećo Company". Polaznici obuke su bili učenici završnog razreda Srednje Mašinske škole Hadžići – smjer za CNC operatera, koji su odmah nakon formalnog obrazovanja prošli kroz stručnu obuku,  osposobili se za rad i nisu bili ni dana na Birou za zapošljavanje.  

Suad Ećo, direktor firme „Ećo Company“,  izrazio je svoje veliko zadovoljstvo po pitanju upošljavanja osoba koje su nakon obuke pokazali veliko znanje i stručnost . Izrazito mu je drago što su u pitanju mlade osobe kojima je pružena mogućnost da se zaposle odmah nakon završene srednje škole.  Dodao je da generalno postoji veliki problem kada je u pitanju pronalazak i zapošljavanje stručnog kadra u drvnoj industriji.  Mišljenja je da je ovaj princip doedukacije i usavršavanja  dobar  način sticanja praktičnog iskustva i kompetencija koje se traže na tržištu rada, a koji poslodavcu pomaže da dobije stručnu osobu spremnu da od prvog dana profesionalno izvršava svoje radne zadatke.

Jedan od mladih uposlenika je izjavio kako je jako sretan što potpisuje svoj prvi Ugovor o stupanju u radni odnos, a naročito je sretan što „nije dobio samo ribu, već ga je neko naučio i da peca“. Znanje koje je dobio putem obuke je trajno dobro i edukativni kapital koji će uvijek nositi sa sobom.

Obuka je izvedena  u okviru „Programa sufinansiranja pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje“, kojeg financira Federalni zavod za zapošljavanje.

Tromjesečna obuka je izvršena u Centru za specijalističke edukacije „Format“, po Planu i programu Modela Prilika plus, koji podrazumijeva 20% teorije i 80% prakse, što garantuje stručno osposobljavanje za rad i kompetentnost koja se traži na tržistu rada.

Osim Obuke za CNC operatera, u februaru 2015 godine kreću jos tri obuke za 30 kandiata: Obuka za tapetara, Obuka za stolara i Obuka za lakirera. Nakon završene obuke, 70% kandidata će biti zaposleno u firmi „Ećo Company“.