Kalendar treninga


Tue
08

Članovi Kluba za traženje posla Sarajevo u posjeti centru FORMAT

Posjeta JOB KLUB

Danas, 07. aprila 2014. godine su članovi Kluba za traženje posla Sarajevo pri Birou za zapošljavanje Novo Sarajevo skupa sa voditeljicom Kluba posjetili poslodavca, Eco Company i edukativni centar "Format".

 

Tom prilikom, generalni deirektor je predstavio kompaniju, razvojne ciljeve i moguće pravce za razvoj suradnje.  Centar "Format" se također predstavio sa osnovnom djelatnošću, sa idejom razvoja neformalnog obrazovanja, edukacije i doškolovanja polaznika, a sa ciljem unapređenja i usklađivanja potreba poslodavaca i radne snage na tržiđtu rada.  Svi članovi kluba (ukupno 9) su se predstavili, i izložili gdje i kako se vide u samoj kompaniji.  Članovi Kluba su predstavniku kompanije predali svoje biografije i poslovne ponude.  Nadamo se da će ova i slične posjete članova Kluba poslodavcima rezultirati i konkretnim zapošljavanjima članova Kluba.

 

Klub za traženje posla u Sarajevu je 20. klub u BiH, otvoren u okviru projekta zapošljavanja mladih (YEP), podržan od Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC).  Danas u BiH je osnovano 20 klubova, a u procesu osnivanja je još 5, koji su ukupno zaposlili preko 700 mladih osoba.