Kalendar treninga


Thu
10

Korak ka smanjenju nezaposlenosti u BiH

Održana panel rasprava na temu „Podrška razvoja sistemu dualnog obrazovanja u BiH“

Panel rasprava na temu “Podrška razvoju sistema dualnog obrazovanja u BiH" na kojoj se raspravljalo o iskustvima vezanih za ovu temu koja vodi ka smanjenju nezaposlenosti u BiH, održana je u okviru 17. Međunarodnog sajma privrede/gospodarstva, 8. aprila 2014. godine u Mostaru.

 

Uz predsjednika Privredne/Gospodarske komore HNK-Ž - Perice Jurković, na raspravi su učestvovali predstavnica Gospodarske/Privredne komore Grada Mostara projekt menadžerica Andrea Čordaš, izvršni direktor Intera Tehnološkog parka Mladen Kostić, kao i predstavnik Programa PrilikaPlus Halko Basarić, te predstavnici Zavoda za zapošljavanje, vodeći poslodavci na tržistu BiH, predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici srednjih škola i fakulteta.

 

Na panel raspravi se istaklo da su mogućnosti za izvođenje praktične nastave u srednjim strukovnim školama u HNK/Ž dosta limitirane zbog nedostatka adekvatnih tehničkih preduslova u samim školama, ali i zbog zastarjelih nastavnih planova i programa. U uvodnom obraćanju, Andrea Čordaš jer podijelila sa prisutnima stanovište da „postoje primjeri dobre prakse povezivanja praktične nastave za učenike u srednjim strukovnim školama sa potrebama preduzeća za kompetentnom i stručnom radnom snagom, ali ta rješenja nisu postavljena na sistemskom nivou“. Iako je na panel diskusiji izražen skepticizam po pitanju kapaciteta privrede da ponudi dovoljan broj radnih mjesta za obavljanje obavljanje praktične nastave za učenike, predstavnici privatnog sektora su izrazili zainteresiranost za ovakav vid saradnje. Panel diskusija je pokazala da će biti potrebno usvojiiti sistemske poticaje za preduzeća koja žele učestvovati u dualnom sistemu obrazovanja, odnosno nužnost saradnje sa nadležnim obrazovnim instuticijama, školama i zavodima za zapošljavanje, kako bi dualni sistem obrazovanja zaživio.

 

 

Program PrilikaPlus

Ulaganje u ljude do veće konkurentnosti

 

Program PrilikaPlus, finansiran od strane SDC-a (Švicarske razvojne agencije) po riječima predstavnika Basarića, provodi projekt kojemu je cilj povećanje zapošljivosti u BiH, posebno mladih ljudi. Također, projekat je usjmeren na razvoj modela obrazovanja odraslih za potrebe bh. kompanija, gdje je najvažnija okosnica suradnja sa sedam gospodarskih komora iz zemlje. „Jedan od ciljeva projekta jeste i izrada nastavnih planova i programa na osnovu ustanovljenih potreba kompanija u BiH, koje ispoljavaju potrebu za vještinama i kompetencijama radne snage koje trenutno formalni obrazovni sustav, nažalost, ne proizvodi.“, rekao je Basarić. Tijekom provedbe projekta identificirano je da najviše nedostaje vještina za šest sektora kao što su obrada metala, obrada drveta, poljoprivreda, koža, tekstil i obuća te završni radovi u građevinarstvu.

 

Na konferenciji održanoj 24.03.2014. godine Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž je dalo podršku pilot projektu uvođenju dualnog sistema obrazovanja u HNK/Ž, Program Prilika Plus će u svojoj drugoj fazi, koja započinje sredinom 2014. godine podržati pilot projekta uvođenja dualnog sistema obrazovanja u HNK/Ž, i ostalim zainteresiranim kantonima odnosno entitetima. U partnerstvu sa Gospodarskom/Privrednom komorom Grada Mostara, partnerima iz njemačke regije Heilbronn-Franken, Privrednom/Gospodarskom komorom HNK/Z, i obrazovnim institucijama, Prilika Plus će raditi na sistemskim rješenjima usmjerenim ka unapređenju znanja, vještina i kompetencija radne snage u BiH.

 

Program PrilikaPlus je uzeo učešće među 700 izlagača na štandu na 17. Međunarodnom sajmu privrede/gospodarstva, te će biti na raspolaganju tokom trajanja Sajma svim zainteresovanim koji žele više informacija o aktivnostima ovog Programa.

 

Za više informacija posjetite internet stranicu www.prilikaplus.ba.