Kalendar treninga


Fri
30

Počela izrada protutipova studentskih radova

Izrada Cube chair

Centar Format zajedno sa partnerom Inside by Ećo je počeo izradu protutipa prvonagrađenog rada, studenata Dee Dudić i Harisa Bulića sa Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Prvonagrađeni rad pod nazivom Cube chair nastao je kao odgovor na potrebu da se napravi skup elemenata predviđen za javne prostore, sa različitim mogućnostima upotrebe. Sto i četiri sjedišta zajedno čine jednu cjelinu koja izgleda kao da lebdi, dok dizajn sjedišta pruža više načina grupisanja, čime se postižu zaobljene ili oštre forme te grupe elemenata. Osnovne karakteristike su jednostavnost, simetrija i kontrast između pojedinih dijelova namještaja. Kontrast se ogleda u upotrebi punih i praznih površina, materijalizaciji i boji tvrdih i mekanih dijelova, a jednostavnost u kubičnoj formi, kako pojedinačnih elemenata, tako i čitavog sklopa.

Studenti će imati priliku popratiti cijeli proces izrade namještaja, od tehnološke razrade u tehničkoj pripremi, CNC faze, krojenja, tapaciranja, pa do gotovog proizvoda.

Na ovaj način će studenti steći praktično isustvo i dobiti priliku da vide kako se realizira njihova ideja.

Napominjemo da su u okviru Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji između centra Format i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u sklopu programskog zadatka : “Enterijersko rješenje za Green design centar” na predmetu Enterijeri i dizajn 3, izabrana i nagrađena četiri studentska rada za dizajn komadnog namještaja.