Kalendar treninga


Thu
09

Format obezbijedio industrijske prakse za studente Mašinskog fakulteta

Studentske prakse u firmi Ećo Company

U sklopu saradnje izmedju Centra za specijalističke edukacije Format i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, obezbjeđene su industrijske prakse za šest studenata u firmi Ećo Company. Cilj je kvalitetna realizacija nastave kroz praktični rad u sklopu predmeta "Tehnologija proizvodnje namještaja"  kojeg vodi prof.dr. Murćo Obućina na 3.godini fakulteta.
Studenti će imati priliku da se upoznaju sa svim fazama procesa proizvodnje namještaja počev od tehničke pripreme pa sve do pakovanja.
Studentske prakse će se odvijati dva puta sedmično po četiri sata do kraja školske godine. Plan je da se prakse nastave i sljedeće školske godine, te da postanu obavezni dio u sklopu formalnog obrazovanja. Na taj način će studenti imati priliku da još za vrijeme nastave steknu određene vještine i kompetencije, što će im omogućiti poslije lakši pronalazak zaposlenja.