Kalendar treninga


Wed
13

Ećo Company zaposlio 21 osobu koja je prošla program stručnog osposobljavanja

Svečano potpisivanje ugovora

Dana 13.05.2015 godine u fabrici namještaja Ećo Company održano je svečano potpisivanje Ugovora i stupanje u radni odnos 21 osobe koje su uspješno završile stručnu obuku za lakirera, tapetara ili stolara montažera.

Obuka je izvedena  u okviru „Programa sufinansiranja pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje“, kojeg financira Federalni zavod za zapošljavanje. Programom je definisano da od ukupno 30 polaznika obuke, nakon uspješno položenog testa, 70% stupi u radni odnos.

Obuka je urađena po Planu i programu Model Prilika plus, koji podrazumijeva 20% teorije i 80% prakse. Teoretski dio nastave se izvodio u Centru za specijalističke edukacije „Format“ , a praktični dio u fabrici Ećo Company. 

Suad Ećo, direktor firme „Ećo Company“,  izrazio je svoje veliko zadovoljstvo po pitanju upošljavanja osoba koje su nakon tromjesečne obuke pokazale da su osposobljene i spremne za rad u proizvodnji. Rekao je da generalno postoji veliki problem kada je u pitanju pronalazak i zapošljavanje kvalitetnog stručnog kadra. Ećo Company je prepoznao ovaj problem i konstantno ulaže u ljudske potencijale, kako u edukaciju novih uposlenika, tako i u usavršavanje postojećih. Istakao je da je ovaj princip zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje dobar model koji pomaže poslodavcu da dobije radnika spremnog da od prvog dana profesionalno izvršava svoje radne zadatke. Drvna industrija je jedna od najperspektivnijih grana u BiH, te osobe koje su konkurentne, mogu lako doći do zaposlenja-dodao je.

Jedan od uposlenika nam je rekao kako je sretan što je dobio mogućnost prekvalifikacije i zaposlenja, jer u svom pozivu već dugo nije mogao naći posao. Istakao je da je naučio zanat koji je dosta tražen na tržištu rada i da je na ovaj način riješio egzistenciju svojoj porodici.

Ećo Company zajedno sa Centrom Format i dalje razvija specijalističke edukacije koje su u skladu sa potrebama tržišta rada. Tako se uskoro pokreće Specijalistička edukacija za enterijeriste, namjenjena svim arhitektima i produkt dizajnerima koji žele da usavrše svoja znanja i vještine iz oblasti enterijera, te steknu kompetencije koje će im pomoći da budu konkurentniji na tržištu rada.

Informacije o ovoj edukaciji možete pratiti na našem webu ili na www.inside.ba