Kalendar treninga


Fri
19

Centar Format učestvovao u evaluaciji studentskih radova na Arhitektonskom fakultetu – predmet Enterijeri i dizajn

Odabrani najbolji studentski radovi

U okvir

U okviru Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji između centra Format i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, definisano je da u sklopu programskog zadatka : “Enterijersko rješenje za Green design Centar” na predmetu Enterijeri i dizajn 3, se izaberu i nagrade najbolji radovi za dizajn komadnog namještaja.

Komisiju za evaluaciju su činili: Prof.Dr. Erdin Salihović i Va Dr.Nermina Zagora sa Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Prof.Dr. Elma Durmišević i arhitektica Jasmina Koluh ispred Green Desig Centra, te Elma Rahmanovic, dia i Narcisa Bašić-Gakovic, dia ispred Centra Format.

 

Nagrade za dizajn namještaja su dobili sljedeći studenti:

1.nagrada: Bulić Haris i Dudić Dea

2.nagrada: Begović Tarik i Kahrović Lejla

3.nagrada za dvije grupe: Čaušević Edita i Derviši Edin

                                     Junuzović Lejla i Ibrahimagić Nađa

Nagrada podrazumijeva novčani dio i izradu protutipova selektovanih radova koji će biti predstavljeni na Green Design Festivalu u oktobru, a nakon toga permanentno izloženi na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

 

Nagrade za enterijersko rješenje Green Design Centra su dobili:

1.nagrada: Botonjić Aida i Hadžić Ena

2.nagrada: Kasumović Ena i Maroš Dejana

3.nagrada: Bulić Haris i Dudić Dea

 

Nagrade za originalnost prezentacije koncepta su dobili:

1.nagrada: Dibrani Nedeljka i Ćehić Soraja

2.nagrada: Čaušević Edita i Derviši Edin

3.nagrada: Kukić Ena i Jelečević Dinko.

 

Nagradu za originalnost i aspekte primjene principa Green Design-a su dobili: Kapetanović Omar i Bošnjak Katarina.