Kalendar treninga


Wed
12

Centar Format se prezentirao na događaju: "INOVATIVNI PRISTUP UČENJU KROZ VIRTUALNE OBUKE I E-UČENJE"

Perspektive virtuelnih edukacija

USAID/Sida Projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo je početkom februara 2014 godine organizovao događaj pod nazivom “Inovativni pristup učenju kroz virtualne obuke i e-učenje”.

Glavni cilj ovog događaja je bio uvođenje inovativnog pristupa u kreiranju i izvođenju obuke radne snage putem virtualnog i e-učenja, te istraživanje mogućnosti za zajedničko djelovanje na polju razvoja proizvoda između kompanije Rubicon Group Holding i institucija javnog i privatnog sektora u Bosni i Hercegovine (BiH).  Mogućnosti primjene virtualnih obuka i e- učenja ne oslanjaju se isključivo na određene industrijske grane, nego su primjenjive u različitim sektorima kako u drvnoj i metalnoj industriji, tako i informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Rubicon Group Holding (RGH) je produkcijska kompanija koja ima širok dijapazon proizvoda, s fokusom na na inovativativnost i izvrsnost u oblasti zabavne industrije i interaktivne obrazovne sadržaje u svim medijskim platformama. RGH tim čini nekoliko stotina uposlenih u Amanu, Los Anđelesu, Manili i Dubaiju koji su zaduženi za dizajn, režiju i produkciju i koji imaju prepoznatljivo iskustvo stečeno putem različitih medija, uključujući i „Universal Pictures“.  Konkretno, RGH e-Business linija raspolaže izuzetnim iskustvom u razvoju inovativnih programa obuke usmjerenih ka jačanju i unapređenju vještina uposlenih u različitim oblastima, po čemu je inače i poznata kao lider u razvoju programa obuke u regiji Golfskog Zaljeva.

U sklopu pomenutog događaja, Trening centar Format je prezentirao svoje aktivnosti i izrazio zainteresiranost razvoja obuka kroz ovu vrstu medija. Prednost u virtuelnim edukacijama se ogleda u: širenju tržišta van Kantona Sarajevo(KS) na nacionalnom i internacionalnom nivou, te smanjenju troškova putovanja i boravka za polaznike van KS; smanjenju tekućih troškova treninga ( predavača, materijala, prostorija za odvijanje nastave, rizik kvara na skupocjenim mašinama); mogućnost multipliciranja treninga na više strana u isto vrijeme..itd.

Jednostavno rečeno, ovaj vid edukacije štedi novac, vrijeme i prostor, te samim tim doprinosi unaprijeđenju razvoja na tržištu rada, kreiranju novih radnih mjesta i rastu prihoda.